Vereniging Oud-Lunteren

Vereniging Oud-Lunteren

Het museum wordt beheerd door de Vereniging Oud-Lunteren, die is ontstaan uit een Stichting met dezelfde naam.
Die Stichting werd op 1 februari 1974 in het leven geroepen met als voornaamste doel het stationsgebouw voor de slopershamer te behoeden. Toen dat doel in 1979 bereikt was, werd de Stichting omgezet in de Vereniging.

Sinds 1989 is de vereniging Oud-Lunteren eigenaresse van het pand Dorpsstraat 55/Klomperweg 5 in Lunteren, waarin onder meer een expositieruimte is ondergebracht.

De vereniging beschikt over een grote collectie foto’s en ansichtkaarten over Lunteren en heeft veel voorwerpen in bezit, die tijdens wisselende exposities worden getoond.
In de vaste expositie wordt een beeld gegeven van de historie van Lunteren. Diverse aspecten worden behandeld zoals: onderwijs, toerisme, middenstand, boerenleven, archeologie, tehuizen en het buurtbos.

(Art. 2.1 van de statuten van de Vereniging Oud-Lunteren)

De vereniging heeft tot doel het verzamelen van gegevens over het vroegere Lunteren en het voor de komende generaties bewaren en instandhouden van alle daarvoor in aanmerking komende, zich binnen de kadastrale gemeente Lunteren bevindende objecten, die de herinnering aan het vroegere Lunteren levendig houden.

Algemene informatie

 

Voorzitter(wrnd) : Mw.M.van der Hoff-Israël Tel: 06 20414915
Secretaris : Mw. S.G. Feenstra Tel: 06 57101259
Penningmeester : C. F. den Boer Tel: 0318-486254
Bestuurslid : G. van Koesveld Tel: 06 53802309
Bestuurslid : L. E. Hazeleger Tel: 06 11036697
Bestuurslid : T. Timmer Tel: 06 21640519
Bestuurslid : Mw.M. van der Hoff-Israël Tel: 06 20414915

 

Secretariaat Vereniging Oud-Lunteren

Dorpsstraat 55
6741 AB Lunteren

 
info@museumlunteren.nl

Spelt Financiële Adviseurs B.V

tel. 0318-693391

De Vereniging is door de Belastingdienst op 24 november 2008 aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling.

Verlenging is in 2009 aangevraagd en verkregen.

Ledenadministratie

Dorpsstraat 55
6741 AB Lunteren
Tel.: 0318-486254

IBAN: NL19RABO0337501416

8053 06 407

Bezoekadres

Dorpsstraat 55
6741 AB Lunteren
Tel.: 0318-486254

TOP