Het stationsgebouw waar het allemaal mee begon

Van station tot museum

Museum Oud-Lunteren is ontstaan dankzij het voornemen van de gemeente het uit 1902 daterende stationsgebouw in het Gelderse dorp (én de zogeheten Kippenlijn) ten prooi te laten vallen aan de sloophamer. Fel gekant tegen dit dwaze besluit besloot een aantal dorpelingen onder aanvoering van dr. Pier Hoekstra zich te verenigen in de Stichting Oud-Lunteren. Dat was in 1974.

Vijf jaar (en een handtekeningenactie) later was het plan definitief van tafel en ging de stichting over in een vereniging met dezelfde naam. En de eerste voorzitter was? Precies, dr. Pier Hoekstra.

In 1989 kreeg de Vereniging Oud-Lunteren de beschikking over een pand aan de Klomperweg.

In 2011 werd het gebouw gerenoveerd en uitgebreid, en drie jaar later volgde opnieuw een uitbreiding. Het aangrenzende pand aan de Dorpsstraat werd gekocht. De precieze plannen met de nieuwe ruimte zijn nog niet bekend.

TOP