Educatie

EDUCATIE

In Museum Lunteren komt het onderwijs tot leven

Museum Lunteren duikt voor de groepen 5, 6 en 7 basisonderwijs de (dorps)geschiedenis in.

Museum Lunteren en de basisscholen in het dorp hebben elkaar dit schooljaar weer gevonden in een boeiend en actueel programma.

Er zijn twee speerpunten aangewezen: voor de groepen 5 en 6 ‘de Hessenwegen’ en ‘16 april 1945’ voor groep 7.

De Hessenwegen

In goed overleg met de Stichting Jac. Gazenbeek heeft de Educatie Commissie van het museum voor de groepen 5 en 6 het project ‘Hessenwegen’ ontwikkeld.
De leerlingen maken kennis met de geschiedenis van de Hessenwegen, waarvan nog steeds sporen te zien zijn in het buitengebied van Lunteren. Denk aan de Hessenweg bij de Goudsberg.

Levendige handel

Met welk doel zijn deze wegen ontstaan en door wie, en waarvoor werden zij gebruikt? In de 15e en 16e eeuw was er al een levendige handel tussen koopmannen uit verschillende steden.De mannen die de goederen vervoerden kwamen voor een groot deel uit de graafschap Hessen in Duitsland. Met grote wagens gingen ze de steden af.

In de omgeving van Lunteren vinden we nog steeds een deel van deze weg met de naam ‘Hessenweg’ die van Planken Wambuis via de Driesprong langs de Goudsberg, Meulunteren en Barneveld naar Amersfoort liep.

De Hessenwegen

In goed overleg met de Stichting Jac. Gazenbeek heeft de Educatie Commissie van het museum voor de groepen 5 en 6 het project ‘Hessenwegen’ ontwikkeld.
De leerlingen maken kennis met de geschiedenis van de Hessenwegen, waarvan nog steeds sporen te zien zijn in het buitengebied van Lunteren. Denk aan de Hessenweg bij de Goudsberg.

16 april 1945

De basisscholen en Museum Lunteren vinden het belangrijk dat de leerlingen op de hoogte zijn van de geschiedenis van ons dorp.

De Tweede Wereldoorlog wordt natuurlijk niet vergeten. Speciaal voor groep 7 is daarom het project ‘Lunteren in oorlogstijd en bevrijding, 16 april 1945’ ontwikkeld.

Aan de hand van vele voorwerpen die dorpsgenoten aan het museum ter beschikking hebben gesteld, krijgen de leerlingen verhalen te horen over de oorlogstijd én over de bevrijding van Lunteren. Een informatieve film en het beantwoorden van vragen geven een bredere kijk op het thema.

Tot slot wordt de documentaire ‘Herinneringen aan Lunteren in oorlogstijd’ getoond. Daarin interviewen leerlingen van deelnemende lokale basisscholen Lunteranen over hun beleving van de oorlogsjaren.

Kinderen vullen de vragenlijst over de 2e wereldoorlog in

TOP