BUITENMUSEUM

Behalve een 'binnenmuseum' heeft Museum Lunteren ook een 'buitenmuseum': historische plekjes overal in het dorp. Objecten in eigendom van de Vereniging Oud Lunteren zijn onder andere de Amse Pomp en het bronzen beeldje van het Lunters Vrouwtje, allebei op het nieuwe Erf, de bevrijdingsbank op het Meester Scheepstraplein, de Zonnewijzer en Bijenkorf in het park de Appelhof aan de Roskammersteeg, en het Rijksmonument de Germaanse Put aan de Vijfsprongweg.

Amse Pomp. Deze staat er ter herinnering aan vroeger. Er was geen waterleiding. Op ieder schoolplein stond een waterpomp en in het dorp op twee plaatsen.  Dit was een ontmoetingsplek waar de dorpsgenoten bijeen kwamen om ondermeer de was te doen. Er werden nieuwtjes uitgewisseld en het was de plek waar de dorpsomroeper zijn nieuws bracht. Vandaar de naam van het verenigingsblad van Ver.Oud-Lunteren/Museum Lunteren 'Bij de Amse Pomp'.

Lunters Vrouwtje In augustus 1982 onthulde Marie ten Ham op 't Nieuwe Erf samen met de toenmalige voorzitter van Vereniging Oud-Lunteren de heer Pier Hoekstra (†) en wethouder Gerhard Willem Bos(†) en talrijke aanwezigen het standbeeld van het eerste echte Lunterse beeld het bronzen vrouwtje in Lunteren. Nadat de heer Hoekstra de voorgeschiedenis had aangehaald, dankte hij de kunstenares Elly van den Broek uit Malden voor haar inzet en het prachtige resultaat, waarna “Marie van ’t Hoekje”, gestoken in oud-Lunterse dracht, allereerst een toelichting gaf op de Lunterse dracht met humoristische details in onvervalst dialect. Bronzen beeldje te koop bij Museum Lunteren

 

Vrijheid is geen recht Het is een plicht Hier ziet u de Canadese Bevrijdingsbank op het Meester Scheepstraplein. Deze staat er ter herinnering aan de bevrijding  van de Tweede Wereldoorlog op 16 april 1945. De bevrijdingsbank stond eerder op 't Nieuwe Erf. Jaarlijks worden in samenwerking met Museum Lunteren bij de Canadese bevrijdingsbank rond 16 april door 2 scholen bloemen neergelegd en zij overhandigen elkaar het Canadese symbool van onze bevrijders.

Hier ziet u de Zonnewijzer en Bijenkorf in de boomgaard De Appelhof aan de Roskammersteeg. De benaming Appelhof is door Ver.Oud-Lunteren en vrijwilligers bedacht vanwege de achterliggende geschiedenis. De boomgaard is ontstaan in de tuin van notaris Van den Ham, oprichter van De Lunterse Tuinbouwvereniging in 1872.  Het fruit was van dermate goede kwaliteit dat men het exposeerde in fruittentoonstellingen door het gehele land maar ook in België en Frankrijk. De bekendste appels op biologische markten zijn de notarisappel en de Lunterse pippeling. De opvolgende notaris Dinger heeft dit voortgezet en heeft hier een bijenstal bijgebouwd om het fruit te bestuiven. Dit was heel toepasselijk omdat notaris Dinger ook voorzitter was van de Nederlandse Imkerbond. De Lunterse Tuinbouwvereniging heeft voortbestaan tot 1952. Zie souterrain Museum Lunteren. De koperen bijenkorf, neergezet bij de Muldersschuur is ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de  Bijenvereniging De Bakermat, de eerste bijenvereniging van Nederland.

TOP